Üç Beş Sekiz Oyunu Nedir?

Üçbeşsekiz bir tür batak oyunudur. Klasik Batağın 3 kişi oynanmasına olanak tanıyan kurallarla oynanır ve amaç rakiplerin batmasını yani almaları gerekenden daha az kağıt almalarını sağlamaktır.

52'lik iskambil destesiyle oynanan Üçbeşsekiz  diğer batak oyunlarında olduğu gibi bir dağıtıcının kağıtları kararak solundaki veya oyuncuların tarzına bağlı olarak sağındakine kestirmesi ve kağıtları dağıtmaya başlaması ile başlar. Üçbeşsekiz oyununda yere dört adet kağıt gömülür sonrasında buna bağlı olarak herkese birer birer, ikişer ikişer kağıt dağıtılabilir.


Kartlar dağıtıldıktan sonra ilk ele özel olarak sinek ikili olan sekizci, kağıdın dönme yönüne bağlı olarak sekizciden sonra kağıt atacak oyuncu beşci ve arkasında kalan oyuncu da üççü olarak belirlenir ve oyun başlar.

Her oyuncu kendi alması gereken kadar kağıt almalıdır ve sekizci aynı zamanda kozu belirler.

Üçbeşsekiz  içinde kozu söyleyen yani ihaleci olan kişi yere gömülen dört kağıdı alabilir. Elinden istediği dört kağıdı da yerdeki kağıtlara bakmadan önce yere koyar, kozu da yine kağıtlara bakmadan söyler ve yerdeki kağıtları alır. O andan itibaren el başlamıştır.

Oyuna ihaleci başlar ve yere bir kağıt atar oyuncular ellerinde olduğu sürece o kağıt türünden oyuna devam etmek ve yerdeki kağıdı yükseltmek zorundadırlar. Eğer ki yerdeki kağıttan daha yüksek bir kağıt yoksa aynı kağıt türünden istenilen kağıt oynanabilir.

Eğer yerdeki kağıt grubundan oynayacak oyuncunun elinde kalmadı ise o zaman koz atar ve en küçük koz bile diğer kağıtların en büyüğü olan As’tan büyüktür. Eğer elinde hem koz hem yerde dönen kağıt yoksa o zaman oyuncu istediği kağıdı atabilir ve o kağıdın hiçbir hükmü olmaz.